Workshop för att utveckla naturturismen i Härnösand

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Projektet Landsbygd 2.0 anordnade den 2 december en workshop för företag som vill driva verksamhet inom naturturism. Syftet var att diskutera hur naturupplevelser kan stärka det lokala företagandet!

Trenden visar att naturupplevelser blir allt viktigare för många människor, vilket har öppnat nya möjligheter att driva företag inom naturturism. Härnösand erbjuder en unik och stadsnära natur och under sommaren 2019 slog kommunen rekord i antal gästnätter. Därför bjöd projektet Landsbygd 2.0 in lokala företag för att diskutera nya möjligheter att driva verksamhet inom naturturism.

Eva-Lotta Öberg, projektledare, näringslivsenheten.

– I projektet Landsbygd 2.0 skapar kommunen förutsättningar för en ökad naturturism genom att utveckla till exempel vandringsleder. Projektet har samlat företagen för att hitta fler möjligheter till att skapa nya produkter eller kvalitativa upplevelser, säger Eva-Lotta Öberg, projektledare, Landsbygd 2.0.

Utveckla utbudet

Under workshopen diskuterades trender inom besöksnäring och turism, framtidens utomhusupplevelser, samt vad kommunen har på gång inom utveckling av friluftsliv. De deltagande företagen fick möjlighet att nätverka och hitta nya samarbeten, samtidigt som de arbetade tillsammans för att hitta nya idéer som kan stärka Höga Kustens utbud.

Mikael Englund, verksamhetsledare, Höga Kusten Turism.

– Företagen fick under dagen en inblick i varandras verksamheter och jag ser att det finns goda möjligheter att kombinera stadsliv och friluftsliv. Det är en konkurrensfördel för Härnösand, säger Mikael Englund, Höga Kusten Turism.

 

Fakta:

Landsbygd 2.0 vill skapa förutsättningar till ett växande näringsliv, fler arbetsmöjligheter, bättre service och en god boendemiljö i Härnösand. I Landsbygd 2.0 vill vi utveckla friluftslivet. Vandringslederna ska bli fler och vi ska ta hand om de vi redan har. Vi vill också se till att möjligheterna till friluftsliv blir en möjlighet för utveckling av service och företag kopplade till besöksnäringen.