Varför bör man vända sig till företagsakuten?

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Vi ställde frågan till Johan Lindström, auktoriserad revisor på Revecon AB som är en av flera revisionsbyråer som man kan få hjälp av om man vänder sig till Företagsakuten.
Johan Lindström svarade så här:

Om man som företagare är drabbad av den nu pågående Covid-19 pandemin kan man få hjälp att analysera/resonera om de ekonomiska effekterna för ens företag, och någon som kan hjälpa en att hitta de olika möjliga stödåtgärder som nu finns tillgängliga. Frågor som man får fundera kring kan vara:

  • Hur påverkas mitt företag av pandemin?
  • Vilka åtgärder kan vidtas för att se över kostnader ?
  • Hur ser företagets kassaflöde ut, kan man göra något för att förbättra kassaflödet/likviditeten?
  • Behöver jag kontakta banken/Almi för att ser över krediter, amorteringar mm? Vad kan förberedas?
  • Hur påverkas eget kapital, viktigt att observera reglerna i ABL om kontrollbalansräkning mm
  • Stödåtgärderna från staten är relativt omfattande (nedsättning arbetsgivaravgifter, staten tar över sjuklöneansvaret, möjligheter till korttidspermittering, statligt stöd vid tillfälliga hyresnedsättningar mm) även om många naturligtvis behöver mer, men även för oss som jobbar med detta så kan det upplevas svårt att veta hur man skall gå tillväga.
Johan Lindström, auktoriserad revisor på Revecon Revision AB, är en av de Revisionsbyråer som är kopplade till Näringslivsenhetens Företagsakut.

Sammanfattningsvis så finns mycket att fundera på och varje företag är unikt så ett förutsättningslöst möte där man får bolla sina frågor/funderingar, och få rådgivning av en auktoriserad redovisningskonsult/revisor, kan förhoppningsvis vara ett stöd. Sen finns flera duktiga byråer att välja bland, och Härnösands kommun står för 2 timmar av rådgivningen kopplade till företagsakuten, säger Johan Lindström, auktoriserad revisor, Revecon Revision AB.


Fakta om Företagsakuten

Snabb, kostnadsfri, ekonomisk rådgivning.

Behöver du som företagare snabb, kostnadsfri, ekonomisk rådgivning för att analysera den nya situationen ni hamnat i, eller har du företagsekonomiska frågor? Funderar du vilket företagsstöd det finns och hur ska du prioritera?

Företagsakuten vänder sig till dig som är aktiv företagare i Härnösand. Företagsakuten består av ett antal aktiva företagare i Härnösand som alla är auktoriserad redovisningskonsult/revisor eller certifierad företagsrådgivare. Du väljer själv vilket företag som du vill prata med. Skicka din beställning till oss så beställer vi sen jobbet hos det företag du valt.

I Företagsakuten får du som företagare:

  • Upp till två timmars kostnadsfri företagsrådgivning.
  • Handledning och goda råd.

Behöver du stöd och hjälp, kan du också vända dig till Företagsakuten.
Här hittar du information hur du anmäler dig och ditt företag.