Tyréns – samhällsbyggande konsulter som kan det mesta

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Trots att Tyréns i Härnösand bara består av 13 personer kan de ta på sig i stort sett vilka samhällsbyggnadsprojekt som helst.

– Vi är 2 400 anställda inom företaget och kan använda den spetskompetens som behövs i varje projekt, sade Malin Sjöstrand när kommunstyrelsens arbetsutskott var på besök.

Hon är en av tre avdelningschefer på kontoret i Härnösand, vilket även det visar på den geografiska gränslösheten.

– Vi tre bor i Härnösand och har därför våra arbetsplatser här, men personalen på våra avdelningar är utspridda på flera kontor i regionen, säger Patrik Svensson.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott gjorde ett företagsbesök på Tyréns i Härnösand före sitt möte.

Tyréns jobbar som konsulter med allt man kan tänka sig inom stadsbyggnad och infrastruktur. Bredden i kompetens gör att företaget kan ta på sig stora uppdrag.

– Ska det byggas en helt ny stadsdel så kan vi vara med hela vägen, från att göra den första förstudien till att vara byggledare när det slutligen byggs, säger Malin.

Ett av kontorets projekt just nu är att göra en förstudie om Nybrogatans framtid.

– Ett drömprojekt, säger Patrik. Dels för att det är komplext och kräver all vår kompetens, dels för att det är Härnösands paradgata.

Härnösandskontoret öppnade 2001 med tre anställda. De senaste tre åren har kontoret växt till 13 personer och ännu fler är på väg så kontoret på Kronholmen börjar bli trångbott. Tyréns har alltså lyckats bra med rekryteringen den senaste tiden. Annars är kompetensförsörjningen en stor utmaning.

– De vi har störst chans att locka är återvändare i 30-35-årsåldern och det de söker är helt enkelt en bra stad för sig och sina familjer. De vill ha en attraktiv levnadsmiljö med framför allt bra skola, omsorg, boende och kommunikationer. Kan Härnösand leverera det ligger vi bra till, säger Malin.

Hon lovordar också samarbetet i Höga Kusten Industrigrupp där teknikföretagen i hela regionen samverkar kring rekrytering.

– Dels kan vi tillsammans visa att det finns karriärmöjligheter här i regionen, dels hjälps vi åt att ordna jobb även till medflyttande.

 

Tyréns
Grundades:
1942
Verksamhet: Konsulter inom samhällsplanering
Ägare: Stiftelse instiftad av Sven Tyrén
Antal anställda: 2 400
Antal kontor: 30-tal i Sverige, dotterbolag utomlands
Omsättning: Ca 1,8 mdkr (2016)

Härnösandskontoret
Öppnades:
2001
Antal anställda: 13