Sök en utvecklingscheck

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Vilka företag kan söka utvecklingschecken?

Företag med verksamhet i hela Västernorrland som har 1-9 sysselsatta/anställda och högst 20 miljoner kronor i omsättning. Utvecklingschecken kan beviljas även om lokal konkurrens förekommer.

Hur liten/stor får investeringen vara och hur stort stöd kan ges?
• Investeringen ska uppgå till minst 20 000 kronor.
• Stöd kan lämnas med upp till 80% av kostnaden för mjuka investeringar.
• Stöd kan lämnas med upp till 50% av kostnaden för hårda investeringar.
• Hårda investeringar får utgöra maximalt 60 000 kronor av det totala investeringsbeloppet.
• Maximalt 150 000 kronor kan ges som stöd.

För vilka investeringar kan man söka utvecklingschecken?

Mjuka investeringskostnader:
• Köpa konsulttjänster för produktutveckling.
• Köpa konsulttjänster för affärsutveckling.
• Köpa konsulttjänster för marknadsföring.
• Investeringar för att digitalisera.
• Företagsutvecklande utbildningskostnader.

Hårda investeringskostnader:
• Kostnader för köp av maskiner/inventarier som bidrar till utveckling av verksamheten.

Sök via www.minansokan.se fram till 31 december 2020.

Kontakt och mer info: www.rvn.se/utveckling eller maila: tillvaxt@rvn.se. Telefon 0611-800 00.