Skatteverket väljer Härnösand

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Skatteverket väljer att bygga nytt på västra Saltviks industriområde, med förhoppning att kunna flytta in under slutet av 2021. Skatteverkets centralarkiv planeras bli cirka 4000 kvadratmeter stort och rymma 25 000 hyllmeter. Enligt Finansdepartementet handlar det om mellan 20 och 30 nya jobb på orten. Området är idag obebyggt och vid en exploatering ska kommunen bygga en lokalgata och anlägga infrastruktur som vatten, avlopp, el och fiber till området. Det här är startskottet för det nya området vid Västra Saltvik som totalt kommer att rymma 63 000 kvadratmeter industrimark.

 

Martin Wagenius, Skatteverkets chef Dokumentenheten, Andreas Sjölander, kommunalrådet (S) och Uno Jonsson, Tillväxtchef Härnösands Kommun, besökte industritomten på västra Saltvik.

 

Det är i det gula inringade området på Saltvik som det nya centralarkivet hamnar.

 

Martin Wagenius, Skatteverkets chef Dokumentenheten och Andreas Sjölander, kommunalrådet (S), höll under tisdagen pressträff i Sambiblioteket.

 

Vy åt andra hållet.