Siffrorna vänder uppåt!

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Svenskt Näringsliv presenterade sitt resultat av sin enkät över företagsklimatet i Härnösand!
84 företag från kommunen har svarat på enkäten under perioden januari-mars 2020. Siffrorna visar på en försiktigt positiv trend och att resultatet har förbättrats något sedan förra året.

– Det är positivt att det vänder uppåt och att vårt arbete har gett effekt vilket vi också ser i Sveriges kommuner och regioners servicemätning Insikt som presenterades förra månaden, säger Petra Forsström, Näringslivschef, Härnösand kommun.

Petra Forsström, Näringslivschef, Härnösands kommun.

Hela enkätresultatet hittar du här:

 

www.foretagsklimat.se