Servicecenter hjälper härnösandsborna att hitta rätt

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Våra kommunvägledare på Servicecenter i Härnösands kommun gör det enklare och smidigare för de som behöver komma i kontakt med kommunen och få svar på sina frågor.

Många upplevde tidigare svårigheter med att veta vart de skulle vända sig när de ville få kontakt med kommunens verksamheter och förvaltningar. Därför finns sedan några år tillbaka ett kommungemensamt Servicecenter där kommunvägledare svarar på enklare frågor. Tanken är att öka tillgängligheten och kvalitén på informationen och ge likvärdig service till alla.

Enklare och mer specialiserade frågor

Kommunvägledarna som arbetar på Servicecenter heter Marielle Oikari, Maria Aldén Höglund och Muhyidin Ali Mohammed. De jobbar med att vara tillgängliga och svara på enklare frågor och hjälpa till med ansökningar, e-tjänster och allmänna frågor. Frågor som kräver specialistkompetens tar de kontakt med berörd förvaltning.

Vi har också ett nytt sätt att nå oss på kommunen: Kundforum. Det är ett system som är integrerat med vår hemsida harnosand.se och där kan alla ställa sina frågor och få svar. Alla frågor är synliga för alla och du kan lätt hitta igen frågor som kanske ställts tidigare i samma ärende. Här är det Marielle, Muhyidin och Maria som svarar på frågorna. Gå gärna in på hemsidan och kika. Under 2019 har drygt 13 000 ställt en fråga eller sökt svaret i en tidigare ställd fråga.