Regionala rekommendationer införs i Västernorrland

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och i kollektivtrafik och inga onödiga resor bör göras från och med måndag 12 april. De regionala rekommendationerna har smittskyddsläkaren i Region Västernorrland i samråd med länsstyrelsen tagit beslut om på grund av den snabbt ökande smittspridningen av covid-19 i länet.

Läs hela nyheten på Region Västernorrlands webbplats