Ramudden – företaget som skapar säkra väg- och byggarbetsplatser

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Ramudden expanderar och startar i dagarna upp en ny depå på Industrigatan i Härnösand. Företaget erbjuder helhetslösningar för leverantörer och konsultarbeten inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer.

Varje dag stängs tusentals vägar och byggarbetsplatser av för obehöriga – och det innebär alltid risker. Ramudden jobbar med att hjälpa sina kunder att utforma, utrusta och bemanna dessa arbetsplatser så att de klarar både arbetsmiljö- och trafiksäkerhetskraven. Målsättningen är att skapa säkrare arbetsplatser utmed vägar och vid byggarbetsplatser.

Företaget hyr ut även ut material som till exempel barriärer, skyltar, trafiksignaler och farthinder. Ramudden hjälper även till att planera trafikavstängningar genom att upprätta trafikanordningsplaner, så kallade TA-planer.

– Vi kan hjälpa kunden med en helhetslösning, så att det blir en säker arbetsplats, säger Therese Karlsson, depåchef i Sundsvall.

Ramudden finns idag på ett 60-tal platser i Sverige, Norge, Finland och Estland men har sitt huvudkontor i Gävle. Till en början är ambitionen att anställa två personer till depån i Härnösand, men det kan även bli aktuellt att anställa fler.

– Det är ett otroligt spännande jobb, och den ena dagen är inte den andra lik, säger Gustav Holmström som är nyanställd arbetsledare i Härnösand.

Ramuddens depåer runt om i landet jobbar som ett team.

– Om det saknas något material för en depå kan någon annan av de cirka 40 depåerna över landet hjälpa till att skicka material. På så sätt blir vi kompletta eftersom vi finns i hela landet, säger Gustav Holmström.

Exempel på tjänster som Ramudden erbjuder:

  • TA – plan (Trafikanordningsplan)
  • Tjältining
  • Flaggvakt & lots
  • TMA (Truck Mounted Attenuator, är ett mobilt påkörningsskydd).
  • Etablering – levererar och monterar
  • Tillstånd – hjälp att ansöka olika sorters tillstånd till exempel polistillstånd, grävtillstånd, ledningsärenden, upplåtande av allmän plats m.m.)
  • Villkor, avtal och kontoansökan
Gustav Holmström, arbetsledare i Härnösand, Therese Karlsson, depåchef i Sundsvall och Jonas Wessling, näringslivsutvecklare, Härnösands kommun.


Fakta
Ramudden är ett av marknadens största företag och finns på ett 70-tal platser i Sverige, Norge, Finland, Estland och England. Ramuddenkoncernen omsätter ca 1,2 miljarder kronor per år och har cirka 600 anställda. Ramudden grundades 2004 i Valbo utanför Gävle.

Här kan du läsa mer om Ramudden: https://www.ramudden.se/