Pronova och Vårsta Diakoni

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

På väg till Härnösands viktiga företag! Fler spännande företagsbesök har gjorts hos företaget Pronova och Vårsta Diakoni av kommunstyrelsens vice ordförande Ingrid Nilsson (V), oppositionsrådet Christina Lindberg (C), majoritetsföreträdare Ingemar Wiklander (KD), näringslivschefen Petra Forsström och näringslivsutvecklaren Pernilla Sandin.

Pronova
Lars-Erik Eriksson och Agneta Dahlkvist-Eriksson, Pronova.

Företagarna Lars-Erik Eriksson och Agneta Dahlkvist-Eriksson, startade sitt företag Pronova på 90-talet. Företaget erbjuder tjänster inom bland annat; fastighetsekonomisk rådgivning, värdering av hyres- och industrifastigheter, fastighetsjuridiska utredningar, utbildning i fastighetsekonomi och fastighetsjuridik, marknadsinformation.

För Mäklarsamfundet AB:s räkning har Lars-Erik även skrivit en lärobok i fastighetsvärdering. Boken ”Fastighetsvärdering – grundläggande teori”, används fortfarande som kursmaterial framförallt vid utbildning av fastighetsmäklare.

Vårsta Diakoni
Från vänster: Ingemar Wiklander (KD), Petra Forsström, näringslivschef, Christina Lindberg (C), Eva Larsson, restaurangchf och företagsutvecklare och Ingrid Nilsson (V).

Vårsta diakoni, är stiftelsen som i över 100 år främjat kristen människovård. Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på kompetensutveckling omvårdnad och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa.

Verksamhetens inriktningar är: Konferens, Sörgårdens Bed & Breakfast, äldreboende och restaurang. Familjerådgivning. Hälsa, utveckling och rehabilitering. Grön helhet, kurser, föreläsningar, arbetsträning, projektet Växtkraft, butiken Syster Ester och Vårstas egna rehabiliteringsträdgård. Resurscentrum för traumastöd.

Nytt för i år är att den nyrenoverade restaurangen på Vårsta öppnat i egen regi. Och den nya restaurangchefen och företagsutvecklare, Eva Larsson tillträdde sin nya tjänst i december.


Vill du att vi besöker dig? Anmäl dig på https://www.harnosand.se/foretagsbesok #Dialog2020 #näringslivhärnösand