Premiär och succé för ”Walk and Talk – pratpromenaden”

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Walk and Talk – pratpromenaden”, är den första av flera, där företagare, politiker och Näringslivsenheten, promenerade två och två från Gådeåleden till Sparrudden!

📍 Pratpromenaden är en del i Dialog 2020. För att inte tappa bort det viktiga arbetet som startades upp med Dialog 2020 vid årsskiftet, fortsätter nu dialogen utomhus.

📍 Pratpromenaden möjliggör ett nytt sätt att träffas tillsammans med våra viktiga företagare. Under pratpromenaden gavs det möjlighet och tid att lyfta viktiga företagarfrågor.

På Sparrudden blev det sedan möjlighet att äta en lunchpåse som självklart var inhandlat lokalt från våra företag i kommunen. #hemmabrautebäst

 


#dialog2020
#näringslivhärnösand
#mitthärnösand