Omställningsakuten

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Driver du företag i Västernorrland? Har du utmaningar att lösa för att ta dig genom krisen?

BizMaker erbjuder 8 timmar kostnadsfri (digital) affärscoachning för att stötta dig som företagare att hitta nya vägar fram för en hållbar omställning med ny eller förändrat affärsmodell i fokus.

Vill du veta mer? Maila ditt intresse till BizMaker: omstallning@bizmaker.se