Nya utbildningssamarbeten är på plats för att stärka trafikskolornas kompetensförsörjning

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Glädjande nyheter! Nya utbildningssamarbeten är på plats för att stärka trafikskolornas kompetensförsörjning.
– Det är precis det här vi vill uppnå med Dialog 2020. Öka insikten i de lokala företagens möjligheter och utmaningar och hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv nu och i framtiden, säger Andreas Sjölander.

Att hjälpa företag med kompetensförsörjning och utveckling är ett uppdrag som går under Campus Härnösand, något kommunens Lärcentrum och näringslivsenhet arbetar hårt med. Det handlar om att tillgodose studenternas, näringslivets och det offentligas behov och önskemål gällande utbildning och kompetensförsörjning.

Läs hela artikeln här: