Ny teknik på företagsfrukost

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Den senaste tekniken var ett hett ämne vid november månads företagsfrukost. Det handlade bland annat om hur fysiska saker mer och mer kan kopplas ihop med internet, det så kallade ”internet of things”. Gäster var Christer Månsson, Sony Mobile, Mattias O’Nils, Mittuniversitetets rektor Anders Söderholm, kommundirektören Sofia Pettersson och Anna Dasler, som driver Dasler Advokatbyrå.

Christer Månsson från Sony Mobile var i Härnösand för att bland annat träffa skogsindustrier och titta på Maskinhallen i Härnösand.

– Den skulle kunna vara aktuell som testanläggning för oss.

Han berättade också om ett försök på akuten på sjukhuset i Lund, där Sony satt upp en utrustning som håller reda på alla maskiner, enheter och andra saker som används där.

– Nu vet personalen i varje ögonblick exakt var varje sak är och slipper leta. På det sparar de 8 000 arbetstimmar om året som kan användas till mer vård, mindre stress eller kanske en fikarast då och då.

Genom att analysera hur sakerna rörde sig kunde personalen också effektivisera verksamheten. Bara genom att byta utgångsplats för en apparat minskades sträckan den behövde flyttas från 3,4 kilometer till 0,8 kilometer i veckan.

– Den här tekniken kan användas i en massa branscher, till exempel äldreomsorgen för att undvika fallolyckor.

Ungefär samma saker sysslar Mattias O’Nils, professor i elektronik och projektledare för SMART, som ska lyfta forskningsnivån i våra regionala företag och skapa smarta system och tjänster. Även han pratade om att koppla ihop den fysiska världen med den digitala, till exempel i en stadskärna.

Söderholm_Pettersson.jpg
Anders Söderholm och Sofia Pettersson

– Om vi kan analysera hur folk rör sig i centrum så kan vi också se hur olika förändringar påverkar rörelsemönstret.

Även när Anders Söderholm, rektor för Mittuniversitetet, och kommundirektören Sofia Pettersson stod på scenen tillsammans så handlade det om att koppla ihop, den här gången kommunal verksamhet med vetenskaplig spets. Härnösands kommun och Mittuniversitetet har nämligen skrivit ett samverkansavtal.

– Universitetet ska ge stöd i vår verksamhetsutveckling. Mina chefer plockar fram de verkliga behov vi har och så får Mittuniversitetet hjälpa oss att hitta de bästa lösningarna, sade Sofia Pettersson.

– Som universitet ska vi stå mitt i byn. Det är en av våra kärnuppgifter att bidra till utvecklingen på ett nära och bra sätt, sade Anders Söderholm.

Anna Dasler
Anna Dasler

Gäst var också advokaten Anna Dasler, som flyttade från Stockholm till Härnösand för några år sedan och nu driver egen advokatbyrå.

– Det är ett helt annat mottagande här och en stor fördel med närheten till allt.

Dasler Advokatbyrå har tre anställda, samtliga kvinnor i en annars mansdominerad bransch.

– Men det är på väg att ändra sig. Många av de äldre männen blir snart pensionärer samtidigt som det är många unga kvinnor som utbildar sig.