Lunch för fastighetsägare

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Med jämna mellanrum bjuder kommunens näringslivsenhet in Härnösands fastighetsägare för att utbyta tankar och information. Vid nätverkets sjätte träff informerade kommunens representanter bland annat om planerna för ett nytt hotell, ett nytt industriområde på Saltvik och ett nytt bostadsområde på Lövudden.

Centrumutvecklaren Henrik Skyttberg redogjorde också för konsulten WSPs rapport om hur handeln i Härnösand kan utvecklas. Varje fastighetsägare fick också chansen att berätta om sina planer.

– Det här är ett jättebra tillfälle att mötas. Man får veta vad som är på gång, både från kommunens sida och hos de andra fastighetsägarna Det ger oss möjlighet att hitta gemensamma utmaningar och samarbeten, säger Emil Westerlind på Westerlind Fastigheter.

Peter Ekdahl från Klövern var med för första gången.

– Det viktigaste som jag ser är att hitta vad vi kan göra tillsammans för att skapa tillväxt och utveckling i Härnösand.