Kriminalvården planerar att återöppna riksanstalten i Härnösand

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Den gamla riksanstalten i Härnösand kan komma att öppna igen. Om allt går enligt plan ska anstalten öppna successivt med start nästa år, 2021. Drygt 70 medarbetare kommer att behöva rekryteras till den nygamla anstalten.

– Kriminalvårdens satsning är glädjande för Härnösand och regionen. Satsningen i sig är positiv och den kan också få positiva kringeffekter för företag, handlare och restauranger i Härnösand. Det här beskedet ger oss råg i ryggen att fortsätta jobbet med att etablera nya arbetstillfällen i vår region. Härnösands ska vara en bra plats att bo och jobba på. Vi arbetar vidare med både Skatteverkets nya arkivverksamhet, de 80 nya jobb som regeringens utredare föreslagit och inte minst Härnösand – Sollefteå Regemente, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.

Under våren har Kriminalvårdens huvudkontor och Region nord gjort en förstudie om möjligheten att återöppna anstalten Härnösand. Anledningen är att Kriminalvården behöver utöka antalet platser med cirka 2 000 runtom i Sverige.

– Vi har de senaste åren haft ett tufft läge med väldigt ansträngd beläggning. Om allt nu går som vi vill så kommer den gamla anstalten i Härnösand att ge ett välkommet tillskott av platser för Kriminalvården. Personligen tycker jag också att det är roligt att man satsar på Härnösand, säger Radomir Sarkan, kriminalvårdschef för verksamhetsområdet Saltvik.

Tidigast i oktober räknar man med att ett hyresavtal mellan fastighetsägaren och Kriminalvården kan vara klart. Hyresavtalet är en viktig förutsättning för att kunna återöppna anstalten.

Läs Kriminalvårdens pressmeddelande här: