Kommunstyrelsens Arbetsutskott på företagsbesök hos NSI Invest

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

24 januari var det dags för årets första företagsbesök för Kommunstyrelsens Arbetsutskott och denna gång var det fastighetsbolaget NSI Invest som tog emot och berättade om sin verksamhet.

För snart två år sedan förvärvade NSI Invest sina första fastigheter i Härnösand, mer eller mindre av en slump. De följde med på köpet i en större fastighetsaffär i Sundsvall. Men nu är ägarna Kristofer Johansson och Johan von Essen fast beslutna att stanna och satsa.

– Vi tror på Härnösand och vill fortsätta växa här, slog de fast när kommunstyrelsens arbetsutskott var på besök.

Både Kristofer och Johan har jobbat med fastigheter på olika håll i så där tio års tid. 2014 slog de sig ihop och bildade NSI Invest i samband med ett större förvärv.

– Det var en för stor affär för att klara själv och vi hade lärt känna varandra under åren.

Bara något år senare stod de alltså plötsligt som ägare till några hus i Härnösand.

– Vi fick dem uthyrda och något halvår senare köpte vi en fastighet till och där någonstans bestämde vi oss för att göra en strategisk satsning på Härnösand, säger Johan.

– Vårt mål är att växa i Härnösand från dagens 180 lägenheter till 300 och ett totalt fastighetsvärde på en miljard kronor. Så tipsa oss gärna om vad som är till salu, säger Kristofer.

Satsningen är långsiktig och NSI har förlagt huvudkontoret på Norra Kyrkogatan. Under de knappt två åren i Härnösand har företaget investerat åtskilliga miljoner i sina fastigheter. Det senaste förvärvet är ett hus på Hälletorp med 16 lägenheter och en av Härnösands förmodligen sista oljepannor.

– Där har vi beställt fjärrvärme och renoverat flera lägenheter. Till sommaren är det dags för fönster och fasader.

En orsak till satsningen i Härnösand är det goda bemötande NSI upplever.

Kommundirektören Sofia Pettersson besökte NSI Invest tillsammans med politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och flera andra tjänstemän.
Kommundirektören Sofia Pettersson besökte NSI Invest tillsammans med politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och flera andra tjänstemän.

– Vi har aldrig varit med om ett så bra bemötande i någon annan kommun. Vi har fått mycket värdefull hjälp av alla vi mött och framför allt av näringslivsenhetens Jonas Wessling. När man är expansiv är det en stor fördel att få snabb hjälp.

Johan och Kristofer tycker att det känns som om Härnösand är på gång och de ser det nya hotellet som en nyckel för att få ännu mer fart.

– Hotellet skulle innebära ett rejält uppsving för centrum, med potential för både fler restauranger och mer handel, säger Johan.

– För att få mer liv och rörelse i centrum är det också viktigt att skapa fler bostäder där, säger Kristofer.

 

NSI Invest
Grundades:
2014
Ägare: Kristofer Johansson och Johan von Essen
Antal anställda: 7
Omsättning: Ca 30 Mkr
Har fastigheter i Härnösand, Sundsvall, Trollhättan, Karlskoga, Vimmerby och Smålandsstenar.
I beståndet i Härnösand ingår bl a före detta Arbetsförmedlingshuset, Swedbankhuset och Frimurarhuset.