Kommunstyrelsens arbetsutskott på besök hos Peckas Naturodlingar

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Efter två års förberedelser är det nu nära. Om några veckor sätts de första tomatplantorna och lagom till jul ska de första tomaterna vara färdiga.

– Vi är jättestolta och glada över vad vi har åstadkommit, sade grundarna Hugo Wikström och Daniel Brännström när kommunstyrelsens arbetsutskott var på besök hos Peckas Naturodlingar.

Men den riktiga grundaren, och den som fått ge namn åt företaget, är Pecka Nygård. Under drygt 20 års tid har han experimenterat med kretsloppsodling med mycket lyckat resultat.

– Han har inte haft en enda sjukdom, varken hos fisk eller grönsaker.

I kretsloppsodlingen matas fisken med ekologiskt foder. Det näringsrika vattnet går över till tomaterna som tar upp näringen samtidigt som vattnet renas och går tillbaka till fisken.

Tomaterna odlas i sammanlagt 1 500 meter grusbäddar.

Det Hugo och Daniel nu gör är att skala upp Peckas experiment i ett 4 000 kvadratmeter stort växthus på Saltvikshöjden. De har också hämtat mycket kunskap från finska Närpes, där det finns lång erfarenhet av växthus på nordliga breddgrader.

Bland annat har 800 kilowatt belysning installerats och det finns också tillgång till lika mycket fjärrvärme. Anläggningen ska kunna smälta snö och hålla cirka 22-23 grader inomhus även om utetemperaturen går ner till minus 26 grader.

– Vi klarar oss långt med bara belysningen, men det är jättebra att ha fjärrvärme som komplement. Mycket effekt när det behövs och fossilfri energi.

Hugo och Daniel har också planer på att i framtiden samla regnvatten och tillföra anläggningen i stället för dricksvatten.

– Vi vill återanvända och återvinna allt som går. Det ligger i vårt DNA.

Snart kommer alltså plantorna och fisken på plats och lagom till jul ska de första mogna tomaterna skördas. I januari beräknas produktionen vara i full gång. De närodlade tomaterna har några stora fördelar jämfört med importerade.

– Två saker är särskilt viktiga för smaken, att tomaterna får mogna och bli röda på plantan och att de aldrig utsätts för lägre temperaturer än 12-13 grader. Det har de importerade tomaterna svårt att klara.

Peckas Naturodlingar har anställt flera personer från Syrien som ska jobba i själva växthuset.

– Det är människor som har jobbat med odling i sitt hemland, bland annat en agronom. Vi tror det hade varit svårt att hitta den kompetensen utan den invandring vi haft, de har det liksom i händerna.

Peckas Naturodlingar har också anställt en person som är etableringsansvarig för södra Sverige. Drömmen om ett nytt sätt att odla stannar inte i Härnösand.

– Nej, vi vill etablera oss i ett eller flera av storstadsområdena. Och då handlar det om att skala upp anläggningen minst tio gånger till.

Hugo Wikström och Daniel Brännström planterar snart de första tomatplantorna i sitt nya växthus.

Peckas Naturodlingar AB
Grundades: 2015 av Hugo Wikström, Daniel Brännström och Pecka Nygård.
Ägare: Börsnoterat bolag med drygt 1 800 ägare.
Verksamhet: Kretsloppsodling med tomater och regnbågslax.
Omsättning: Räknar med ca 10 mnkr vid full produktion.
Antal anställda: Ca 8 vid full produktion.