Hur påverkar coronaviruset ditt företag?

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone
Information till näringslivet från näringslivsenheten gällande coronaviruset

Coronaviruset kommer att påverka företagen i vår kommun, det kan vi vara helt säkra på. Hur mycket och på vilket sätt kan däremot vara väldigt olika. Vi har en bred struktur med många olika branscher och utmaningarna kan se väldigt olika ut. 

Som företagare kan det vara svårt att veta vilka åtgärder man ska vidta i det här läget och få en överblick över vilken hjälp som finns att få.
Här är har vi samlat information till företag och näringsliv:

harnosand.se/foretagshjalpen

Har du funderingar eller vill du dela med dig av dina utmaningar så välkomnar vi nu till en dialog. Vilka problem finns eller kan uppstå i just ditt företag och din bransch? Detta gör vi för att vi ska få en överblick och förståelse för vilka utmaningar vi står inför i Härnösand och vad vi tillsammans kan göra för att klara situationen på bästa sätt. Det hade varit trevligt att träffas men under rådande situation ber vi er använda foretagslotsen@harnosand.se

Det här gör näringslivsenheten nu
För att undvika smittspridning har vi beslutat att:

  • Dialogmöten 2020 ställs in tills vidare.
  • Externa möten hålls via digitala länkar och telefon.

Stödpaket från regeringen och samarbetspartierna
Måndag 16 mars presenterade regeringen och samarbetspartierna ett stödpaket för företagande. Här är de åtgärder som regeringen vidtagit så här långt för att stötta alla företag som är så viktiga för vårt samhälles överlevnad

  • Nytt system för korttidspermittering, syftar till att undvika uppsägningar och ge företagen möjlighet att snabbt komma igång igen när läget vänder.
  • Arbetsgivare ersätts för sjuklönekostnader under april och maj. Gäller även egenföretagare.
  • Likviditetsförstärkning via skattekontot. Möjlighet för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år. Gäller retroaktivt från 1 januari.
  • Almi ges nytt soliditetsmål för att möjliggöra utökade lånemöjligheter och drabbade branscher/företag ska särskilt prioriteras.

Läs mer i regeringens pressmeddelande

Osäkerheten i det nuvarande läget är stor och läget kan snabbt komma att förändras. Följ länkarna nedan för att hålla dig uppdaterad.

Verksamt.se   
Tillväxtverket      
Arbetsmiljöverket  
Krisinformation.se
Försäkringskassan

Glöm inte att följa din egen branschorganisations hemsida. Som till exempelvis:

Företagarna     
Svenskt Näringsliv      
Handelskammaren Mittsverige     
Svensk Handel     
Visita

Läs näringslivsenhetens nyhetsbrev och följ länken kommunens informationssida harnosand.se/corona för att få mer information.


Regionala exportsamverkan (RES) ger möjligheten för exporterande företag att få svar på vissa av sina frågor och funderingar kring coronavirusets effekter på näringslivet.
På onsdag den 18/3 kl 17.00 startar ett videomöte där Handelskammaren Mittsverige, Business Sweden, ALMI, BizMaker, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, EEN och EKN finns tillgängliga att svara på frågor från företagen, men också ta emot input på bland annat åtgärder som kan förmedlas vidare till beslutsfattare på olika nivåer.

För att komma in på mötet klickar ni på nedanstående länk.
Länk: Anslut till Microsoft Teams-möte