Hur kan vi skapa fler attraktiva boendemöjligheter på Härnösands landsbygd?

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Det fick ett antal inbjuda fastighetsägare höra mer om när Härnösands Kommun och Svefa tillsammans bjöd in till en informationsträff på Sambiblioteket.

600 enkäter har gått ut till personer som äger fastigheter inom LIS-områdena (Lis står för landsbygds utveckling i strandnära läge). 309 svar kom in från 238 unika fastigheter, där nästan hälften har svarat att de vill veta mer.

Marie Mattsson, Svefa, presenterar resultatet av marknadsanalysen som är genomförd.

– Vi har gjort en marknadsanalys där vi ser att det finns en efterfrågan på strandnära boende i enskilt läge, säger Eva-Lotta Öberg, projektledare Landsbygd 2.0.

– Nu vill vi visa för fastighetsägare vilka möjligheter det finns och hur man kan stycka av och sälja attraktiva tomter, säger Eva-Lotta Öberg.

Nästa steg i de avslutande delarna av uppdraget är att att sammanställas en enkel manual som stöd för de fastighetsägare som vill utveckla sina fastigheter. Svefa kommer också att sammanställa en lista med 5-10 objekt som bedöms som särskilt lämpliga, med en åtgärdsplan. En viktig förutsättning för prioriteringen är förstås fastighetsägarnas eget intresse.

– Från Svefa är vi mycket positiva till projektets fokus på landsbygdsutveckling. Vårt arbete har innehållit omfattande kontakter med fastighetsägare med frågor kopplade till nya bostäder. Det är viktigt att på det här sättet knyta ihop kommunens planering med verkligheten och fastighetsägarna. Vi ser det här som ett nytt och oprövat sätt för att lyfta och utveckla en hittills rätt dold resurs för Härnösands kommun, säger Lars Åstrand, Svefa.

 

Fakta:

Målsättningen är att undersöka landsbygdsorternas förutsättningar för utveckling av attraktiva boendemiljöer.

Härnösands LIS-områden ligger vid följande sjöar och kuststräckor.

Insjöar: Gussjön, Långsjön, Brunnesjön, Öjesjön, Häggsjön, Stor-Vegsjön, Åmsjön, Brunnässjön, Mörtsjön, Sjösjön, Grötsjön och Solumssjön.

Kustområden: Finsvik, Strinningen/Källsand, Vålånger, Granudden, Kojbacken, Barsviken, Nickebo, Pålviken och Skatan.

Vill du veta mer om projektet läs mer här