Företagarföreningar

Svensk Handel i Härnösand
Antal medlemmar: ca 80
Svensk Handel Härnösand skall bidra till att medlemsföretagen stärker sin konkurrenskraft och tydliggöra handelns betydelse i Härnösand.

Företagarna i Härnösand
Antal medlemmar: ca 100
Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp, såsom till exempel obegränsad juridisk rådgivning per telefon, samt driver utvecklingen för ett bättre företagsklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna nå framgång och förverkliga sina drömmar.
foretagarna.se

Hantverks- & småföretagarföreningen i Härnösand
Antal medlemmar: 72 medlemsföretag och 110 medlemmar
Härnösands hantverk och småföretag är en näringspolitisk organisation med Härnösands hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter.
Härnösands Hantverk och småföretag är medlem av Hantverkarnas riksorganisation.
hantverkarna.se

LRF Härnösand
Antal medlemmar: ca 350
LRF Härnösand medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Höga Kusten Industrigrupp
Höga Kusten Industrigrupp driver frågor som är viktiga för teknikföretag i Höga Kusten. Genom samverkan kring marknadsföring, kompetensförsörjning och rekrytering, produkt- och verksamhetsutveckling samt opinionsbildning får man utökade resurser, starkare mandat och större nätverk. Mia Wester är verksamhetsansvarig, samordnar aktuella projekt och planerar medlemsträffar.
hkig.se

Fastighetsägarna i Härnösand

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone