HNEF och Näringslivsenheten separerar digitala kanaler

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone
HNEF har i dialog med Näringslivsenheten på Härnösands kommun, kommit överens om att separera deras digitala kanaler för att kunna ha en tydligare avsändare i deras kommunikation.
Du som följer HNEF, Härnösands Näringslivs Ekonomiska Förening, behöver inte göra något då de kommer att behålla befintliga kanaler. De kommer däremot att få nya namn och en tydligare profilering under dagen.
Välkommen att följa oss båda.
Näringslivsenheten hittar du numera på https://facebook.com/naringslivharnosand och www.harnosand.se/naringsliv