HNEF-möte med alla medlemmars styrelser

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Tisdag 17 oktober hölls ett stormöte i HNEF med alla medlemmars styrelser. Syftet var bland annat att sätta aktivitets-/handlingsplanen i verket för ett förbättrat näringslivsklimat. Ett årshjul presenterades som illustrerar kommande aktiviteter (klicka på bilden).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under mötet informerade också Göran Kejerhag om HÄR, den konstellation som bildats när Handelsplats Härnösand och Härnösand Handel slagits ihop. Göran berättade om HÄRs uppdrag som är att knyta ihop handlare, fastighetsägare och kommun.  HÄR finns numera representerade i HNEFs styrelse med Göran Kejerhag som representant.