Härnösands kommun placerar sig på plats 22 av drygt 180 kommuner i Sverige

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Företagare ger Härnösand gott betyg för service och myndighetsutövning.

Härnösands kommun placerar sig på plats 22 av drygt 180 kommuner i Sverige när företagen sätter betyg på service och myndighetsutövning.

Det visar en ranking från Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Läs mer i SKR:s undersökning här:

Rankingen bygger på SKR:s öppna jämförelser om företagsklimat. Till grund för dem ligger resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA).

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får svara på frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Sammantaget har Härnösand ett NKI på 78 vilket är 6 punkter från toppen. Värt att notera är att Härnösands index har gått upp sedan 2014 då vi nådde index 70.

Övriga kommuner i länet som finns med i jämförelsen är Sundsvall på plats 57 och Örnsköldsvik på plats 91.

Läs hela artikeln här: