Härnösands 24 stödåtgärder

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Den 19 mars, en vecka efter att coronakrisen var ett faktum, kallade Andreas Sjölander, Kommunstyrelsens ordförande, politiker, tjänstemän, HNEF, HÄR och Svenskt Näringsliv till det första avstämningsmötet. Sedan dess har det varit 14 avstämningsmöten. Det har resulterat i 24 olika stödåtgärder för att stötta våra företagare i kommunen.

1) Kommunen har i samarbete med HNEF har i löpande dialoger med näringslivet via HÄR-handel, Vendela samt Svenskt Näringsliv avstämningsmöten varje vecka. Nya önskemål och idéer prövas kontinuerligt.

2) Anstånd medges för alla typer av kommunala avgifter. Kontakta kommunen så hjälper vi dig.

3) Halvering av hyror i kommunens fastigheter, april till juni. Flera av kommunens privata fastighetsägare försöker göra detsamma.

4) Tillstånd att bygga uteserveringar från 1 april. Ingen avgift för markupplåtelse tas ut. Tillstånd krävs dock från polisen.

5) Kommunen betalar inkommande fakturor skyndsamt.

6) ”Företagsakuten”, kommunen erbjuder gratis extern ekonomisk rådgivning, samt stöd och krissamtal till företagare. Se www.harnosand.se/foretagsakuten

7) Det är en djungel av information på nätet. Kommunen har därför samlat information, länkar och vägledning på ett ställe – Företagshjälpen. www.harnosand.se/foretagshjalpen

8) Som företagare kan det vara svårt att veta hur och var man kan och ska söka stöd. Näringslivsenheten erbjuder lotsstöd för att söka utlovade åtgärder.

9) Dörren är alltid öppen till näringslivsenheten – snabba svar på frågor via mail eller telefon.
Kontakta oss via foretagslotsen@harnosand.se eller slå en signal på 0611-34 80 34.

10) Näringslivsenheten har särskilt fokus på branscher i kris. Åtgärdspaket till besöksnäringen på plats. Liknande paket för handel på gång och kampanjer görs för att stötta restauranger och caféer.

11) En särskild informationsinsats har genomförts mot kulturella och kreativa näringar.

12) För att bygga lojalitet och handla lokalt genomför kommunen ett antal kampanjer och marknadsföringsinsatser – som till exempel #mitthärnösand och ”hemma bra, ute bäst! Här kan du läsa mer om kampanjerna.

13) Alla äldre över 70 år och personer i riskgrupper enligt Socialstyrelsens definition kan få subventionerad hemkörning av mat via hemkörningsbidraget. Servicen ges i samverkan med våra livsmedelsbutiker. Läs mer här.

14) Inköp som verksamheterna har planerat att göra under året ska i den mån det är möjligt tidigareläggas och köpas lokalt.

15) Samverkan för långsiktig finansiering – Kommunen samverkar med banker, Region Västernorrland, ALMI med målet att skapa långsiktig överlevnad genom utvecklingscheckar och olika former av lån.

16) Kommunen verkar för innovation och nya sätt att erbjuda produkter och tjänster genom samarbete med Bizmaker.
Kontakta Bizmaker direkt för att ta del av deras sju timmars gratis innovationshjälp.

17) Kommunen erbjuder stöd & hjälp för nyföretagande genom Nyföretagarcentrum.

18) Dialog 2020 ställdes om till exempel Walk and Talk- pratpromenader. För att inte tappa bort det viktiga arbetet som startades upp med Dialog 2020 vid årsskiftet, har nu dialogen fortsatt utomhus. Läs mer här.

19) Våra populära företagsfrukostar ställdes om till digitalt. www.harnosand.se/frukost

20) Utbildningssatsning inom marknadsföring och affärsutveckling med satsning på landsbygdsföretagare – erbjuder konsultstöd och utbildning inom marknadsföring. En riktad insats som möjliggör för landsbygdsföretagare att fördjupa sina kunskaper genom sju timmars kostnadsfritt och anpassat marknadsföringsstöd. Läs mer här.

21) Nya utbildningssamarbeten är på plats för att stärka trafikskolornas kompetensförsörjning. Att hjälpa företag med kompetensförsörjning och utveckling är ett uppdrag som går under Campus Härnösand, något kommunens Lärcentrum och näringslivsenhet arbetar hårt med. Läs mer här.

22) Kommunen kommer att dela ut sommarpresenter till alla medarbetare i form av presentkort från HÄR-handel. Vilket innebär 1,2 miljoner i tillskott för handel och restaurang i Härnösand. Läs mer här.

23) Utbildningsakuten – Är en ny tjänst där vi samlat utbildningsmöjligheter du kan ta del av här och nu: utbildningar, distanskurser och gratis onlineutbildningar som du kan påbörja redan idag. Här hittar du Utbildningsakuten: www.harnosand.se/foretagsakuten

24) Företagare slipper skyltavgiften. I sommar slopas avgiften för företagare som söker tillfälligt bygglov för att sätta upp en skylt. Ett beslut för att stötta lokala företagare.
Läs mer här.