Framgångsrik kompetensförsörjning en avgörande faktor för industriföretag i Höga Kusten

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Att attrahera och behålla rätt kompetens i företagen i Höga Kusten är en avgörande faktor för framgång. Det har Höga Kusten Industrigrupp greppat. Tillsammans har företagen drivit projektet Tillväxt Höga Kusten- Kompetensförsörjning till teknikföretag.

– Gruppen har arbetat med rekrytering, sommarjobbare och exjobbare från Uppsala och Luleå  universitet på ett synnerligen begåvat sätt, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun som följt projektet.

Under våren 2018 tar projektet slut. Höga Kusten industrigrupp samlade därför kommunerna i Höga Kusten till ett möte på Hotell Höga Kusten för att diskutera det fortsatta arbetet.

-Mötet handlade om hur projektet kan bli en del av den ordinarie verksamheten. Det är något som alla parter på plats är intresserade av. Efter det här mötet fortsätter industrigruppen med dialoger med respektive kommun, fortsätter Uno Jonsson.

Höga Kusten Industrigrupp driver frågor som är viktiga för teknikföretag i Höga Kusten. Genom att samverka kring marknadsföring, kompetensförsörjning och rekrytering, produkt- och verksamhetsutveckling samt opinionsbildning blir de starkare, får ett större mandat och ett bättre nätverk.

-Det känns riktigt kul att industriföretagen samarbetar kring utvecklingsfrågor och ser samverkan som en viktig del i de enskilda företagens framgång. Just rekryteringar av spetskompetens är något den här gruppen arbetat väldigt bra med, säger Uno Jonsson..