Försäkringskonsult växer och bygger om

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Ulf Hamrén startade eget företag i försäkringsbranschen 2004 och jobbade i mindre skala ett antal år. Så småningom stod han inför valet om han skulle nöja sig med det eller gå vidare och växa.

– Jag kände att jag vill vara med och utveckla samhället och bidra med fler arbetstillfällen i Härnösand, berättade han när kommunstyrelsens arbetsutskott var på besök hos Försäkringskonsult.

2010 köpte han konsultföretaget Mittmäklarna i Sundsvall, flyttade verksamheten till Härnösand, slog ihop det med sitt eget och döpte alltihop till Försäkringskonsult. I samband med det bytte han också inriktning från att enbart ha jobbat med liv- och pensionsförsäkringar till att i första hand jobba med sakförsäkringar.

Sedan dess har företaget växt och har numera åtta anställda, varav fem på heltid. En viktig fas i utvecklingen var att Ulf deltog i programmet ”Tillväxtföretag i Västernorrland”, som kommunernas näringslivsenheter och länsstyrelsen arrangerade. I programmet träffades företagare från hela länet för utbildning och för att utbyta erfarenheter.

– Vi satt och fantiserade och visionerade, men många av oss har faktiskt tagit flera steg närmare våra visioner. Vi gav varandra råg i ryggen och några av oss träffas fortfarande.

Ulf Hamrén (längst till höger) visar de kommande kontorslokalerna för politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän från näringslivsenheten.
Ulf Hamrén (längst till höger) visar de kommande kontorslokalerna för politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän från näringslivsenheten.

Programmet gav bland annat mod att anställa.

– Det är ett stort steg att anställa och det är jätteviktigt och svårt att hitta rätt personer. Men gör man det, och det har jag gjort, så blir det en hävstång för företaget.

Försäkringskonsult säljer inga egna försäkringar utan förmedlar försäkringslösningar mellan slutkunden och försäkringsbolagen.

– Vår fördel är att vi inte är låsta till något specifikt bolag utan kan välja det som är bäst i varje läge. En av våra viktigaste uppgifter är att skriva bra upphandlingsunderlag.

Bland kunderna finns både kommuner, landsting och privata företag i södra och mellersta Norrland. Till exempel är Härnösands kommun och de kommunala bolagen Hemab och Härnösandshus stora kunder.

De senaste årens expansion har gjort att företaget är trångbott och just nu pågår en total ombyggnad av vindsvåningen i det gamla magasinshuset på Varvsgatan, som Ulf personligen äger. Under takbjälkarna ska nya kontorslokaler stå färdiga i april.

– Vi bygger moderna och jättefräscha lokaler, samtidigt som vi är måna om att bevara byggnadens atmosfär och karaktär, säger Ulf Hamrén.


Försäkringskonsult
Grundades: 2010 efter sammanslagning av Mittmäklarna, grundat 1989, och Hamrén Pension & Försäkring, grundat 2004
Ägare: Ulf Hamrén
Verksamhet: Konsultverksamhet för försäkringslösningar
Omsättning: 5, 2 Mkr
Antal anställda: 8, varav 5 på heltid