Företagsträff i Spiranhuset

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

I Spiranhuset finns hela 35 företag. Flera av dem var representerade när kommunens näringslivsenhet bjöd på fredagsfika och samtidigt presenterade sig och vad de har att erbjuda företagen.

På plats var också kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson som undrade vad Spiranföretagarna önskade av kommunen och fick direkt svar från Liselotte Olénius på Din Trafikskola.

– Det vore väldigt bra om snön röjs i båda körfälten i cirkulationsplatserna. Som det är nu får våra elever köra upp i djupsnön för att lära sig rätt.

– Jag tar med mig den frågan inför den nya upphandlingen som är på gång, svarade Fred Nilsson.

När samtalet gick vidare handlade det mer om vad som kan göra Härnösand attraktivt än företagsspecifika frågor. Men allt hänger ihop.

– För oss är det viktigt att hitta rätt kompetens så för vår egen skull så marknadsför vi gärna Härnösand, sade Rikard Thurdin på Europas största teknikkonsult Sweco.

Bland de frågor som kom upp fanns fler ungdomsgårdar och andra saker för att aktivera ungdomar, att bygga om tomma lokaler i centrum till bostäder och så närliggande Torsvik.

– Det vore roligt om det kunde bli mer liv och rörelse där och även en fin plats att gå ut till på lunch och raster för oss som jobbar här i huset, sade Margaretha Viklund på Öbacka Redovisning.

Sedan gled samtalet över och blev mer av ett ”husmöte”. Mats Andersson från fastighetsägaren NP3 berättade bland annat att entré och trapphus ska målas om och att ett cykelställ med tak och laddningsmöjligheter för elcyklar ska byggas.

– Det är inte ovanligt att den här typen av träffar blir en början till återkommande husmöten, säger Margareta Nordlund på näringslivsenheten. Det finns många exempel på företag som har suttit grannar i många år utan att prata med varandra.