Företagare träffade ekonomielever

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Ekonomiprogrammet på Härnösands gymnasium gör ett skolarbete kring hur företag organiserar sig. Mattias Bylund, lärare på Ekonomiprogrammet, kontaktade därför Jonas Wessling, näringslivsenheten Härnösands kommun, för att få tips på tre företag och ansvariga för dessa. Syftet var att bjuda in företagsledarna till en paneldiskussion på Ekonomiprogrammet för att prata om olika typer av organisationer och hur de arbetat med att utveckla sig.

– En bra organisation är viktig för att effektivt nå dit man vill!

Det sade Anne Wigren, en av två delägare till assistansföretaget RIK Assistans, när hon träffade ekonomieleverna i årskurs 3 på Härnösands gymnasium.

Hon var inbjuden tillsammans med Malin Sjöstrand från Tyréns och Göran Kejerhag från McDonalds för att prata om hur företag organiserar sig. RIK Assistans grundades 2009 och har idag cirka 170 anställda. Anne vill inte ha en hierarkisk organisation.

– Vi i ledningen ska vara navet i organisationen och jobba utåt, inte uppifrån och ner.

Malin Sjöstrand jobbar i ett betydligt större företag. Tyréns har 1 300 anställda i Sverige och Malin är avdelningschef för 13 personer.

– Min viktigaste roll som chef är att skapa förutsättningar för att mina medarbetare ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt.

Ytterligare en typ av organisation är McDonalds. Göran Kejerhag är franchisetagare till varumärket McDonalds, men driver sitt eget företag i Härnösand.

– Vissa delar är väldigt uppstyrda uppifrån, men jag bestämmer själv hur många anställda jag vill ha och priserna på menyn. Jag skulle också kunna skapa en egen hamburgare om jag ville.

Företagarnas råd till eleverna var att tänka på attityden.

– Utbildning och kompetens är naturligtvis viktigt, men det är ännu viktigare att visa vem du är och att du har en bra inställning, sade Malin Sjöstrand.