Företagare längtar efter Nya Ostkustbanan

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Ett 20-tal företagare fanns på plats när Ingela Bendrot, vd för Ostkustbanan 2015 AB besökte Härnösand.

Hon och Fred Nilsson, som sitter i bolagets styrelse, berättade om arbetet för ett dubbelspår mellan Härnösand och Gävle och företagarna fick chansen att ställa frågor och lufta sina åsikter.

Alla var helt överens om att dubbelspåret är en helt nödvändig satsning för Härnösand och för regionen.

– Det måste hända. Och egentligen måste det hända för länge sedan, säger Cecilia Berg från CGI.

Härnösandsföretagarna pekade särskilt på sträckan Härnösand-Sundsvall som beskrevs som ”flaskhalsen i flaskhalsen”.

– Ett dubbelspår med snabbtåg skulle förstora vår region och göra det enklare att pendla. Om det bara tar 20 minuter till Sundsvall kan två personer i en familj bo i Härnösand och jobba i Sundsvall och ändå hinna lämna och hämta barn, säger Göran Albertsson på Härnösandshus.

Åsa Starfelt Nilsson på Handelsbanken åker åt andra hållet varje dag och skulle vilja ha sällskap av fler.

– Ett dubbelspår gör att städerna kommer närmare varandra. Tiden är viktigare än avståndet. Idag är det svårt att få Sundsvallsbor att söka jobb här.

– Om vi kom närmare varandra tidsmässigt skulle vi bli mer synliga som region. För egentligen är vi en stor region med mycket människor, säger Patrik Jonasson på NAI Svefa.

Synnöve Häggdin, Häggby Gård och Gustav Malmqvist, MIDEK var två av de engagerade företagarna som var med och diskuterade Nya Ostkustbanan.
Synnöve Häggdin, Häggby Gård och Gustav Malmqvist, MIDEK.

En som inte bara vill titta i nord-sydlig riktning utan också österut är Synnöve Häggdin på Häggby Gård.

– Sträckan Västeraspby-Långsele är också jätteviktig, inte minst för besöksnäringen.

Hon får medhåll av Gustav Malmqvist, som i sitt konsultbolag MIDEK jobbar mycket med järnvägs- och infrastrukturfrågor.

– Nu bygger SCA en ny fabrik som ska fördubbla produktionen. De behöver en helt annan kapacitet för att få fram råvaran till fabriken.

Han betonade också vikten av att vara smart vid utbyggnaden för att få så mycket effekt som möjligt av varje etapp.

– Med mötesstationer som är några mil långa så behöver tågen aldrig stanna. Det är särskilt bra för de långa och tunga godstågen. Det krävs väldigt mycket både tid och energi för att starta och stanna dem.