En framtidskväll med fokus på stadens utveckling

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Handelsexperten Fredrik Bergström, WSP advisory, var en av gästerna under Framtidskvällen. Han lyfte Härnösand som ett typexempel av stad som lyckats skapa nya mötesplatser för liv och rörelse i centrum.

Handelsexperten Fredrik Bergström, WSP advisory.

Närmare 100 personer kom till Sambiblioteket för att lyssna till bland andra handelsexperten Fredrik Bergström på WSP advisory. Han lyfte Härnösand som ett typexempel av stad som lyckats med att skapa nya mötesplatser för liv och rörelse i centrum.

Visste du att Härnösand har lika många boende i centrum som Umeå om man mäter 750 meter från torget? Här finns goda förutsättningar att bygga ett modernt och hållbart centrum för framtiden.

Är du mer intresserad av städers utveckling? Googla ”Stadsbarometern WSP”.

#mitthärnösand