Ekonomielever fick företagsinfo

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Hur går det till att starta företag i Härnösand? Det fick eleverna i årskurs 1 på ekonomiprogrammet veta en hel del om när kommunens näringslivsenhet var på besök på inbjudan av läraren Mattias Bylund.

Utifrån ett fingerat fall, Sofias VVS-Rörfirma, berättade Jonas Wessling från näringslivsenheten om vilken hjälp och vägledning kommunen kan bistå med. Det kan till exempel handla om Starta eget-information, nätverksträffar och lotsning till myndighetskontakter och andra aktörer.

Några av de andra aktörerna fanns på plats, till exempel Jörgen Eriksson från Åkroken Business Incubator och Henrik Skyttberg från Handelsplats Härnösand. Eleverna fick även information om vad  Almi Företagspartner och HNEF, företagarnas paraplyorganisation i Härnösand, kan hjälpa till med.

– Vi är glada för att ha ett tätt och bra samarbete med gymnasiet och även andra utbildningar i Härnösand. Det är viktigt för oss, säger Jonas Wessling.