Com Hem provar snabbspår för nyanlända

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Sedan i november pågår ett pilotprojekt på Com Hem där nio nyanlända syrier går en förlängd introduktionsutbildning parallellt med att de läser SFI.

– Vi behöver anställa människor som talar andra språk, men först måste de kunna tillräckligt bra svenska, säger Fredrik Ekwurtzel på Com Hem.

Tillsammans med Erik Modig och Eva-Lisa Söderhäll presenterade han projektet för ett 20-tal intresserade vid en träff som arrangerades av kommunens näringslivsenhet. De nio har bra utbildningar med sig från sitt hemland.

– Det är ett vinna-vinna-koncept. Vi har ett allmänt rekryteringsbehov, särskilt av människor som talar andra språk, och samtidigt är det bra för samhället om fler nyanlända kommer in på arbetsmarknaden, säger Erik Modig.

Projektet är ett samarbete mellan Com Hem, Härnösands kommun och Arbetsförmedlingen. Formellt har de nio praktik via arbetsförmedlingen fram till sista mars och sedan ska projektet utvärderas.

– Vad jag vet är vi först i branschen med det här. Faller det väl ut fortsätter vi förmodligen med fler språk, säger Erik Modig.

Jonas Wessling på kommunens näringslivsenhet tror att konceptet med ett snabbspår kan vara intressant för många företag.

– Kompetensförsörjningen är en stor utmaning och samtidigt finns det många nyanlända med den kompetens som behövs, förutom svenska språket då, säger Jonas Wessling.