Com Hem nominerad som Årets Dörröppnare

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Com Hems kundservice i Härnösand är en av nio nominerade till utmärkelsen Årets Dörröppnare – Sveriges bästa integrationsinitiativ. Com Hem nomineras för sitt framgångsrika snabbspår för nyanlända.

Under vintern och våren har Com Hem kört ett pilotprojekt där nio nyanlända syrier gått en förlängd introduktionsutbildning parallellt med att de läst SFI. Resultatet är så bra att det nu planeras en ny omgång efter sommaren.

– Ja, det här har varit en stor framgång, ett riktigt bra koncept, som vi vill fortsätta bygga på, säger HR-chefen Anna Hemmingsson på Com Hem.

Av de nio som gick den första grundutbildningen har sju fått jobb. Tre direkt efter utbildningen och fyra efter en förlängd praktik.

– Vårt tydliga mål är att det ska bli anställningar. Vi har ett rekryteringsbehov, gärna av människor som kan tala andra språk än svenska, säger Anna.

Grundutbildningen är normalt på fyra veckor, men har anpassats och blev totalt cirka fyra månader eftersom deltagarna parallellt läser SFI på halvtid. Under de sista veckorna av praktiken har kunderna möjlighet att aktivt välja att betjänas av en ”ny på jobbet-medarbetare”, något som många kunder väljer även om samtalet tar lite längre tid.

Erfarenheten är att de deltagare som var språkmässigt starkast från början har kommit längst mot en anställning.

– Tack vare den förlängda praktiken med stöd av särskild coach har vi nu kunnat anställa sju personer, säger Fredrik Ekwurtzel, utbildningschef.

Den nya omgången av snabbspåret beräknas kunna starta efter sommaren, då med 15 deltagare.

– Det här är en win-win-situation där individen får jobb, Com Hem får kompetens och arbetsförmedlingen och kommunen får målgruppen snabbt i arbete, säger Anna Hemmingsson.

Priset till Årets Dörröppnare delas ut den 14 juni under Järvaveckan, en stor mötesplats för samhällsengagemang.