Årets första träff för Fastighetsnätverket

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Fastighetsnätverket har träffats för första gången i år med syfte att samtala kring aktuella frågor som rör Härnösands utveckling. Nätverket består av fastighetsägare och tjänstemän som träffas cirka fyra gånger per år. En av punkterna på agendan var hur samverkan kring etableringar kan se ut och vad som är på gång i kommunen. Mötet inleddes med en gemensam stund tillsammans med ett antal politiker.

Uno Jonsson, tillväxtchef och Petra Forsström, näringslivschef på Härnösands kommun inledde mötet.


Deltagare i Fastighetsnätverket:
Göran Albertsson – Härnösandshus
Hans Tyrén och Maria Öberg – Härnö Fastigheter
Paul Hedberg – Nyfosa/Corner Properties
Emil Westerlind och Jonas Norén – Westerlinds
Patrik Olsson – Karibo Städ/ PL Real Estate
Johan von Esssen – NSI Invest