Arbetsförmedlingen blir kvar i Härnösand

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Arbetsförmedlingskontoret i Härnösand kommer att förbli öppet. Lokalkontoret i Härnösand skulle ha avvecklats 1 april men nu kommer verksamheten att fortsätta med fast bemannad personal. Kontoret kommer dock inte ha ett kundtorg och kunna ta emot spontana besök.

– Det gläder mig att vi kan behålla lokalkontoret i Härnösand. Det kommer dock att bli en lite annan inriktning än idag med färre medarbetare, inget kundtorg och med bara bokade besök och arbetsgivarkontakter, säger Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen region Nord.

– Genom det här beslutet säkerställer vi att vi kan tillgodose behoven av fysiska möten som finns på orten, säger Linda Schön Doroci, verksamhetsområdesdirektör på Arbetsförmedlingen.

­

Idag har Arbetsförmedlingen även medarbetare från Servicedesk i Härnösand.