Ändrat datum för Fokusmässan 2021

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Vi har än en gång tagit beslutet att hitta ett nytt, rimligt, genomförbart datum för Fokus Företagsmässa 2021, det blir 10 – 11 september.

På grund av rådande omständigheter har vi behövt se oss om efter andra lokaler då vi vill hålla mässan mindre, det gör att vi flyttar den till St Petri Logen i samarbete med Jonathan Norberg.

Endast de företag som redan bokat, dvs du och ditt företag kommer att vara utställare. Det skapar många fördelar, vi kan knyta ihop mässan med citykärnan och engagera våra handlare. Detta tänker vi kommer att skapa en bra rörelse genom vår stad och mässan. Vi får en bättre kombination av ute och inne utställningsplatser samt en stor trädgården för restaurang, besökare och aktiviteter.