Almis Brygglån – Från kris till hållbar framtid

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Det innebär bland annat förmånliga villkor såsom möjlighet till amorteringsanstånd och ränteanstånd redan från start. Lånet kan anpassas beroende på vilken fas företaget befinner sig, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag. Det viktiga är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen.

Lånet kombineras alltid med rådgivning där du kan diskutera och simulera de effekter coronakrisen har på ditt kassaflöde, resultat- och balansräkning. Det utgör sedan underlag till en bedömning av företagets finansieringsbehov.

Då intäktsbortfallet varierar beroende på var ditt företag befinner sig, varierar även behovet av finansiering.

För Brygglånet gäller följande villkor:

Tillsammans Almis rådgivare och dig som företagare förs en dialog kring hur stort lånebeloppet kan tänkas bli givet dina individuella behov och de intäktsbortfall som orsakats av coronavirusets spridning.

  • Individuell räntesättning med rörlig ränta, som för närvarande är högst 4,95%.
  • Möjlighet finns att ansöka om ränte- och amorteringsuppskov upp till 12 månader.
  • Löptiden är 12 månader. Efter 12 månader finns, efter dialog med rådgivare, möjlighet att lägga om lånet till nytt lån med då gällande ordinarie villkor.
  • Startups har möjlighet att låna upp till 500 000 kr.
  • Ingen uppläggningsavgift.
  • Almi strävar alltid efter medfinansiering. Det kan vara medfinansiering från bank eller i form av ägarkapital. Medfinansiering är ett krav på belopp över 3 miljoner kr.
  • En rådgivare från Almi kommer att göra en individuell kreditprövning. Den innefattar bland annat en genomgång av nuvarande säkerheter för dig som redan har lån hos Almi, och vilka säkerheter som är aktuella för dig som blir ny lånekund hos Almi. I normala fall handlar det om att ta ut företagsinteckningar och ägarborgen som normalt ligger på 10-20%.

Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att Almi i sin rådgivning tar ansvar för att säkerställa att krediten matchar ditt behov och återbetalningsförmåga. Almi är ett statligt bolag utan egna vinstintressen med fokus på de små och medelstora företagen.

Vem kan ansöka om Brygglånet?

Almis Brygglån är riktat till startups och etablerade små och medelstora företag där finansieringsbehov har uppstått som en följd av coronavirusets spridning.