Absolicon får EU-medel för nytt forskningsprojekt

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Absolicons position som ett av de ledande solvärmeföretagen i Europa förstärks ytterligare genom att de beviljats 6,5 miljoner kronor, som en del i ett större forskningsprojekt inom EU.

– Projektet kommer att ge oss möjlighet att ytterligare förbättra verkningsgraden på våra koncentrerande solfångare. Här i Härnösand kommer projektet leda till nyanställningar, och mer investeringar i forskningsutrustning, säger Joakim Byström, vd Absolicon.

Absolicon och Industrial Solar är båda vinnare när konsortiet ”FRIENDSHIP” beviljas 5 miljoner euro i ett forskningsprojekt finansierat av EU för att öka marknaden för solvärme i industriella processer. 

Europeiska kommissionen har identifierat uppvärmning i industriella processer som en betydande del i en ”low carbon energy-economy” och har erbjudit forskningsmedel till företag och institutioner.

När de vinnande forskningsförslagen nu offentliggörs är Absolicon och Industrial Solar båda deltagare i det beviljade Horizon 2020-projektet ”FRIENDSHIP”. Det totala projektet är cirka 5 miljoner euro (cirka 50 miljoner svenska kronor).

Konsortiet leds av det franska institutet CEA och övriga medlemmarna är Absolicon, RINA, SINTEF, Industrial Solar, NICS, AMIRES, COG, INES Formation, Clariant Produkte och Sonae.

Målet med FRIENDSHIP är skapa lösningar som kan generera höga temperaturer till industriella processer genom att kombinera olika teknologier som koncentrerande solfångare, värmepumpar, högeffektiva absorptionskylemaskiner kombinerat med energilager.

Absolicon-delen av projektet är på ca 650 000 euro (cirka 6,5 miljoner svenska kronor) och Absolicons uppgift är att utveckla avancerade solenergilösningar i kombination med annan teknik, men också att leverera ett fält paraboliska solfångare.

Finansieringen från EU täcker 100% av kostnaderna + 25% omkostnader.

Absolicon deltar även i ett andra konsortium som också begär ett forskningsbidrag på cirka 5 miljoner euro, Aspire2Sun. Konsortiet fick också mycket bra poäng i utvärderingen och har fått ett meddelande att projektet lagts till reservlistan (förslag som kan bjudas in om högre rankade förslag faller bort eller ytterligare finansiering blir tillgänglig).