29 möjligheter för näringslivet under coronapandemi

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Våren 2020 lamslog coronaviruset världen och pandemin var ett faktum. Senhösten 2020 nås vi av andra vågen. Redan i mars sammankallade kommunstyrelsens ordförande, Andreas Sjölander HNEF, HÄR, Svenskt Näringsliv, politiker och tjänstepersoner till ett första mötet. Syftet var att tillsammans arbeta fram insatser för att stötta Härnösands företagare.

Det har blivit 32 möten som resulterat i 29 olika möjligheter. Exempel på insatser är sommargåva till kommunens medarbetare, jultallrik från till anställda och boende i kommunens verksamheter och kostnadsfria tillsynsavgifter. Dessa insatser har genererat över 3,3 miljoner kronor till Härnösandsföretagen.

29 möjligheter för ett starkare näringsliv i Härnösand under coronapandemin

 1. Dialoger – Kommunen och HNEF har varje vecka löpande avstämningsmöten med näringslivet.
 2. Anstånd – Underlättar för kommunala avgifter och ger företagen uppskov med avgifter som rör el och vatten.
 3. Halverad hyra – företagen haft möjlighet till halverad hyra mellan april och juni.
 4. Fakturor – Kommunen hanterar skyndsamt betalning av inkomna fakturor.
 5. Företagsakuten – Erbjuder företagare gratis extern ekonomisk rådgivning samt stöd och krissamtal.
 6. Företagshjälpen – Informationsplattform med samlad information för företagen
 7. Utbildningsakuten – Informationsplattform om utbildningar, distanskurser och gratis onlineutbildningar. Riktar sig till permitterade eller de som vill kompetensutveckla sig själv eller sina anställda.
 1. Lotsstöd – Specifik insats om vilka corona-stöd företagen kan söka.
 2. Alltid öppen dörr! Personliga möten för att hjälpa och navigera företagen rätt.
 3. Handelsföretagen – Sommargåva i form av ett presentkort till alla kommunens anställda för att gynna den lokala handeln.
 4. Kryssningsdestination – Tallink Silja lägger till och stärker Härnösand och Höga Kusten som kryssningsdestination. Det genererar fler affärer för handeln och besöksnäringen samt att fler upptäcker vårt kulturutbud.
 5. Handelsföretagen – Kommunens chefer får möjligheten att ge sina anställda en julklapp på 250 kronor som gynnar den lokala handeln.
 6. Restaurangnäringen – Jultallrik till alla anställda samt boende inom socialnämndens boenden som generar försäljning caféer och restauranger.
 7. Marknadsföringsinsatser – ”Hemma bra, ute bäst!” och #MittHärnösand kampanjer för att bygga lojalitet och lokal handel.
 8. Stöd till butiker – Subventionerad hemkörning av mat via hemsändningsbidrag till riskgrupper.
 9. Kommunala inköp – Kommunen påskyndar planerade lokala inköp.
 10. Samverkan för långsiktig finansiering – Utvecklingscheckar och olika former av lån. Samverkan för långsiktig finansiering – Utvecklingscheckar och olika former av lån i samarbete med ALMI och Regionen.
 11. Innovation – Bizmaker erbjuder sju timmars gratis innovationshjälp.
 12. Nyföretagande – Nyföretagarcentrum erbjuder stöd och hjälp för nya företag.
 13. Dialog 2020 – Satsningen på dialog mellan företag och kommun ställdes om och blev istället Walk and Talk- pratpromenader utomhus.
 14. Digitala företagsfrukostar – Vi ställer inte in utan ställer om, våra företagsfrukostar blev digitala.
 15. Utbildningssamarbeten – Samverkan med Campus Härnösand och Lärcentrum för att öka kompetensförsörjningen.
 16. Ingen avgift för alkoholtillsyn 2019 och 2020.
 17. Ingen avgift för livsmedelstillsynen 2020 och 2021.
 18. Ingen skyltavgift för tillfälligt bygglov under sommaren.
 19. Halvering av hyror för verksamheter i kommunens fastigheter, mellan april till juni.
 20. Kostnadsfritt tillstånd för caféer och restauranger som vill bygga uteserveringar, 1:a april till och med sista augusti.
 21. Särskild informationsinsats riktas mot kulturella och kreativa näringar.
 22. Marknadsföring och affärsutveckling som gynnar landsbygdsföretagen med konsultstöd och utbildning inom marknadsföring.