10 tips för ett lyckat anbud

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

2014 blev Härnösands kommuns upphandlingscontroller Sofia Elmeholt utsedd till årets offentliga upphandlare. Efter en utflykt i näringslivet är hon tillbaka på Härnösands kommun igen, med nya och nyttiga erfarenheter i bagaget.

– I Härnösand jobbar vi för att förenkla upphandlingsdokumenten och fokuserar på att göra goda affärer. Men som offentlig myndighet går det inte att komma ifrån viss byråkrati. Vi måste se till att följa lagen om offentlig upphandling.

Härnösands kommun upphandlar varor och tjänster till ett värde av ungefär 400 miljoner kronor per år.

Inför varje upphandling genomförs en marknadsanalys och en strategi för upphandlingen formuleras.

– Där fokuserar vi på hur upphandlingen ska paketeras. En fråga vi ställer oss är, kan det i upphandlingen vara en fördel att dela upp behovet? Det kan öppna för att mindre företag kan lämna anbud.

Om det är lämpligt kan dialog med marknaden ske inför upphandlingen, något som vi anser är en viktig del av upphandlingsprocessen.

Upphandlingsmyndigheten har uppmärksammat Härnösands arbete med just dialog inför upphandlingar. Dialog leder till bättre förståelse mellan företagen och upphandlande myndighet, vilket i slutändan ger bättre affärer. Även civilminister Ardalan Shekarabi nämner Härnösand som ett gott exempel i en videointervju med ATL Lantbrukets Affärstidning. Där handlar det om hur vi har delat upp en livsmedelsupphandling och på så sätt öppnat upp för mindre företag.

– Vi uppmuntrar företagare att kontakta oss. Vi finns tillgängliga på telefon och e-post och på Fokus-mässan i maj tänker vi testa konceptet speed dejta en upphandlare. Då kan företagare träffa oss på plats på mässan och diskutera upphandling tillsammans med oss, säger Sofia Elmeholt.


Här bjuder Sofia Elmeholt på tio tips till företagare som vill lyckas i offentliga upphandlingar

– Jag hoppas att tipsen kan vara till hjälp för företag som vill göra affärer med oss, säger Sofia Elmeholt.

·         Börja med anbudet i god tid.

·         Ställ frågor under anbudstiden.

·         Läs instruktionerna noga.

·         Svara på alla frågor.

·         Se till att alla ska-krav är uppfyllda.

·         Lägg inte in några reservationer. Det är sällan tillåtet.

·         Kontrollera att du fått med alla bilagor.

·         Tänk på att du nästan aldrig får komplettera eller justera ett anbud i efterhand.

·         Lämna ditt bästa bud direkt.

·         Lämna in anbudet i tid. Sena anbud accepteras inte.

– Vi måste se till att följa lagen om offentlig upphandling. Jag hoppas att tipsen kan vara till hjälp för företag som vill göra affärer med oss, säger Sofia Elmeholt.

 

Här hittar du kommunens planerade upphandlingar 2017

·         VVS-material

·         Låssystem hemtjänst

·         Gatuentreprenad

·         Arbetskläder

·         Operatörstjänster

·         Kreditupplysningstjänster

·         Disk- och spoldesinfektioner

·         Telefoner och tillhörande tjänster

·         Textilslöjdmaterial

·         Internetaccess

·         Reklambyråtjänster

·         Köksutrustning

·         Kontors- och skolmaterial

·         Fastighetsvärdering

·         Organisations- och managementkonsulter

·         Fordon

·         Rättsdatabastjänst

·         Programvaror och tjänster (Kammarkollegiet)

·         Bevakning och larmtjänster (SKL)

·         E-handelssystem

·         Försäkringsmäklare

·         Glasmästeritjänster

·         Revisionsbesiktningar brandlars

·         Kaffeautomater

·         Stationstankning (SKL)

·         Blöjor förskolan

·         Verksamhetssystem Skolförvaltningen

·         Hantverkartjänster

 

Vill du komma i kontakt med Sofia eller någon annan på upphandlingsenheten kan du skicka ett mejl till upphandling@harnosand.se eller ringa, 0611-34 80 46.