VIKTIG INFORMATION!

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Med anledning av spridningen av Corona/Covid-19-viruset kommer här en uppdatering gällande Härnösands Yrkesmässa den 3 april. Mässan kommer inte att kunna genomföras som planerat. 

Regeringen tog sedan under onsdagen den 11/3 ett beslut om att förbjuda alla möten med fler än 500 deltagare. Vi kan därmed konstatera att Yrkesmässan den 3 april inte kommer att kunna genomföras.

För Härnösands kommun och HNEF är hälsa och säkerhet för utställare, lärare, besökare, partners och medarbetare av högsta prioritet. Vi följer utvecklingen i detalj och agerar i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.